Karl Mårtensson Entreprenad & Rivning AB

Lättrivning

Lättrivning innebär invändig selektiv rivning av byggnad i alla byggnadsmaterial ofta inför ombyggnation till ändamålsenligt anpassade lokaler.
Ofta utförs detta arbete manuellt men i vissa fall där det användningsområdet är lämpligt kan man använda sig av mindre maskiner som hjälpmedel, exempelvis minigrävare eller bobcat.
q

Sanering

Ordet sanering är ett stort begrepp och innefattar flera olika områden, nedan förklarar vi enkelt de olika begreppen och utförandet av våra kompletta tjänster.
– Marksanering
– Asbest/PCB sanering
– Brandsanering
– Specialsanering/övrig sanering
(Inrökta utrymmen, byggstädning, flyttsanering)

Tungrivning

Tungrivning skulle man kunna kalla stomrivning där hela stommen skall rivas, ibland delas byggnader  och sågning krävs, för att byggnaden/konstruktionen är uttjänt eller skall ge plats åt något nytt.

Tungrivning sker maskinellt med specialutrustade grävmaskiner mellan 1-60 ton, för mindre arbeten, i trånga utrymmen eller invändigt används en BROKK.

Betongkross

Som komplement för vår schakt och rivningsverksamhet förädlar vi både överbliven sten och betong till olika krossade fraktioner främst från våra egna entreprenader, betongen är givetvis ren från föroreningar och armeringsfri.
Vi åtar oss även krossuppdrag antingen med mobilt krossverk eller sekundärkross hydraul monterad på grävmaskin.
Det är en metod som spar både miljö, tid och ekonomi.

V

Markarbeten

Vi utför alla typer av markarbeten i form av grovschakt, kabelschakt, VA-schakt, nyanläggande av tomter, finplanering etc.

Stensättning

Vi utför stensättning i form av nyanläggning eller restaurering av murar och plattgångar, plattläggning på uteplatser m.m.

Håltagning

För att vara en komplett rivningsentreprenör utför vi all typ av håltagning och kärnborrning med erfaren personal. Självklart dokumenterar vi alltid noggrant våra projekt både med text i form av arbetsbeskrivning och foton.

Transport

Vi utför och tillhandahåller transporttjänster med lastväxlarekipage över hela Sverige.

Miljöinventering/markanalys

Vi bistår med konsulttjänster inom miljö.
Miljöinventering inför rivning av byggnad eller rivning i byggnadsmaterial, provtagning, marktekniska miljöundersökningar. Fuktmätning, radonmätning m.m.

Få en kostnadsfri offert!

9

Miljö

KMERAB värnar om miljön och skall hela tiden säkerställa att den går i första hand utan att äventyra säkerheten på arbetsplatsen.
KMERAB ska i sin organisation bidra till en hållbar utveckling genom en öppen dialog samt ständiga förbättringar av miljöledningssystem och därmed en minskad resursförbrukning och ökad miljö & materialåtervinning.

9

Kvalite

Ett systematiskt och långsiktigt arbete med ständiga förbättringar skall genomsyra den dagliga verksamheten och säkerställer att vi levererar vad vi lovar och håller dagens högt ställda krav inom såväl kvalité, säkerhet, miljö & arbetsmiljö.
Det säkerställer att vi kan leverera entreprenader enligt våra kunder och övriga intressenters krav & förväntningar.

9

Säkerhet

Safety first! Arbetsmiljöarbetet skall vara ett självklart dagligt arbete och kännetecknas av ett ständigt förbättringsarbete där målet är att skapa en sund och säker arbetsplats för alla berörda inom våra och våra underentreprenörers projekt.
Vi förvissar oss ständigt om att vi följer aktuell arbetsmiljölagstiftning och att vi uppfyller övriga relevanta arbetsmiljökrav från myndigheter och andra intressenter.

Kvalité, miljö och säkerhet går alltid i första hand hos oss på KMERAB och våra KMA-planer uppfyller dagens ISO-standard

Inget projekt är för litet eller för stort för oss.

KMERAB är ett familjeägt företag med rötter från 70-talet och sammanlagt över 40 års yrkeserfarenhet i styrelsen med lång och bred kompetens när det kommer till komplicerade större rivningsarbeten, därför kan vi på KMERAB garantera ett snabbt, korrekt utfört arbete med kvalitet och god relation mellan entreprenör och kund.
Kontor och Verkstad är beläget i Ludvika men vi är intresserade av uppdrag i hela Sverige och Norge.

Vi är specialiserade på all typ av rivning, demontering och sanering men har under åren utvecklats till ett kunskapsföretag inom schaktarbeten, betonghåltagning, transport & miljöinventering av fastighet och mark.

Vår styrka är vår höga kunskap, kompetent och erfaren personal samt vårt kompletta utbud av maskiner och verktyg för såväl rivning, sanering och betonghåltagning. Detta i kombination med våra certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö gör oss till ett tryggt val.

 

Våra samarbetspartners