VÅRA TJÄNSTER

Vi utför såväl akuta som inplanerade arbeten.

Våra tjänster

Transport

Vi utför och tillhandahåller transporttjänster med lastväxlarekipage över hela Sverige.

Håltagning

För att vara en komplett rivningsentreprenör utför vi all typ av håltagning och kärnborrning med erfaren personal. Självklart dokumenterar vi alltid noggrant våra projekt både med text i form av arbetsbeskrivning och foton.

Lättrivning

Lättrivning innebär invändig selektiv rivning av byggnad i alla byggnadsmaterial ofta inför ombyggnation till ändamålsenligt anpassade lokaler.
Ofta utförs detta arbete manuellt men i vissa fall där det användningsområdet är lämpligt kan man använda sig av mindre maskiner som hjälpmedel, exempelvis minigrävare eller bobcat.

Tungrivning

Tungrivning skulle man kunna kalla stomrivning där hela stommen skall rivas, ibland delas byggnader  och sågning krävs, för att byggnaden/konstruktionen är uttjänt eller skall ge plats åt något nytt.
Den delen i rivningsfasen utförs först när sanering av eventuellt miljöstörande avfall och selektiv manuell rivning av exempelvis trä och brännbart material är utförd.
Tungrivning sker maskinellt med specialutrustade grävmaskiner mellan 1-60 ton, för mindre arbeten, i trånga utrymmen eller invändigt används en BROKK.

Betongkrossning

Som komplement för vår schakt och rivningsverksamhet förädlar vi både överbliven sten och betong till olika krossade fraktioner främst från våra egna entreprenader, betongen är givetvis ren från föroreningar och armeringsfri.
Vi åtar oss även krossuppdrag antingen med mobilt krossverk eller sekundärkross hydraul monterad på grävmaskin.
Det är en metod som spar både miljö, tid och ekonomi.

Sanering Asbest/PCB

Vi utför asbest och pcb sanering med mångårig erfarenhet och kunskap i bagaget av detta ohälsosamma material. Stor vikt läggs vid val av utförandemetod och personlig skyddsutrustning samt för att skydda tredje man för minimerande av dammexponering.

Vi utför brandsanering, såväl akuta som inplanerade behov. Detta utförs till stor del genom torkning av skada samt luftrening.

Vi utför brandsanering, såväl akuta som inplanerade behov. Detta utförs till stor del genom torkning av skada samt luftrening.

Markarbeten

Vi utför alla typer av markarbeten i form av grovschakt, kabelschakt, VA-schakt, nyanläggande av tomter, finplanering etc.

Stensättning

Vi utför stensättning i form av nyanläggning eller restaurering av murar och plattgångar, plattläggning på uteplatser m.m.

Miljöinventering & fasad+takrengöring

Vi bistår med konsulttjänster inom miljö.
Miljöinventering inför rivning av byggnad eller rivning i byggnadsmaterial, provtagning, marktekniska miljöundersökningar. Fuktmätning, radonmätning m.m.

Fasad & Takrengöring
Det är inte bara en kosmetisk investering utan bidrar även till en betydligt längre livslängd av materialet.

Dränering

Vi utför alla slags dräneringsarbeten till fast pris.
Vi kan lämna upp till 5 års garanti på våra dräneringsarbeten.

Demontering

Demontering av exempelvis en hall i stålkonstruktion eller annan byggnad/ del som skall sparas och återanvändas av olika skäl.
Ofta i samband med flytt för montage och uppförande på annan plats.
Vi kan erbjuda en komplett tjänst med både demontering, transport samt montage på ny anvisad plats.

Markarbete/återställning

Vi utför återställning av mark efter utfört arbete. Vi återställer marken till omgivande höjd och utför justering upp till ytlagret (asfalt, plattor, gräs m.m)